PŁATNOŚCI:

Przedpłata przelewem na poniższy rachunek

DAMPOD SHOP s.r.o.

06 1050 1083 1000 0090 3080 5122

ING Bank Śląski o/Cieszyn

prosimy o podanie w tytule tylko nazwę użytkownika (login) i numer zamówienia

REKLAMACJE:

W celu skorzystania z postępowania reklamacyjnego prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W celu ustalenia najkorzystniejszego dla klient trybu postępowania reklamacyjnego (Kliknij w obrazek).

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni.

w przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy

jeśli z przyczyn niezależnych towar wadliwy nie można naprawić lub wymienić klient ma prawo żądać obniżenie ceny lub zwrotu gotówki.

GWARANCJA:

– wszystkie produkty objęte są 14 dniową gwarancją

– szczegóły okresu gwarancyjnego na poszczególne towary zawsze ujęte są opisie towaru

– Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom lub zmianom przez Klienta lub osoby trzecie, towar uszkodzony lub niesprawnie działający z powodu niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania (np. nieautoryzowane oprogramowanie, kości FLASH lub innego typu pamięci, uszkodzenia mechaniczne), przechowywania, konserwacji, a także towar nieposiadający plomb lub oznaczeń sprzedawcy NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ

– zakresem gwarancji nie są objęte czynności należące do obsługi eksploatacyjnej

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1225), Klient, który dokonał zakupu towaru za pośrednictwem naszego sklepu internetowego albo w serwisie allegro.pl uprawniony jest do odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:

DAMPOD SHOP s.r.o

ul Korfantego 6/7

43-400 Cieszyn

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Klient ponosi koszty odesłania towaru a sklep zwraca cenę i koszty wysłania towaru do Klienta.

Zwrot Towaru i kosztów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania (dopuszcza się zwyczajowe wypróbowanie jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.) i być kompletny.

Jeśli w odesłanym towarze stwierdzimy uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym używaniem, wadliwym opakowaniem lub niekompletność towaru zastrzegamy sobie możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta. Uprzejmie prosimy o zwrot towaru – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie dowodu zakupu.

Towar powinien być zwrócony wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce (np. kable / płyty CD / opakowania i inne w zależności od rodzaju towaru, dokumenty).

Prosimy też o podawanie powodu odstąpienia od umowy (w formularzu), dzięki czemu będziemy mogli lepiej dopasować oferowany towar do Państwa potrzeb.

Towar należy odesłać na adres:

DAMPOD SHOP s.r.o.

Damian Podżorski

ul Korfantego 6/7

43-400 Cieszyn

 

Do przesyłki dołączyć oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz nr konta wraz z danymi do przelewu, oraz koniecznie danymi na które dokonano zakupu.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIE MAMY MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA ŻADNYCH PRZESYŁEK ODSYŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM

Przesyłki takie nie będą odbierane.

Ceny w ofertach są cenami brutto z 23% stawką VAT.

Jesteśmy też płatnikami podatku VAT  w Polsce.

Faktury są wystawiane w języku czeskim i polskim.

Dla przedsiębiorców z NIP Unijnym możliwość zastosowania stawki 0% VAT.

 

Dane Firmy:

Dampod Shop s.r.o.

Smetanova 1908/9

73 701 ČESKÝ TĚŠÍN

NR TEL.: +48 730 081 407

e-mail: sklep@dampo.pl

IČ: 04597630

DIČ: CZ 04597630

NIP PL5263162659

 

Zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym terminie.

Aktualny cennik dostawy podany na stronie.