REKLAMACJE:

W celu skorzystania z postępowania reklamacyjnego prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W celu ustalenia najkorzystniejszego dla klient trybu postępowania reklamacyjnego (Kliknij w obrazek).

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni.

w przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy

jeśli z przyczyn niezależnych towar wadliwy nie można naprawić lub wymienić klient ma prawo żądać obniżenie ceny lub zwrotu gotówki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1225), Klient, który dokonał zakupu towaru za pośrednictwem naszego sklepu internetowego albo w serwisie allegro.pl uprawniony jest do odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:

DAMPOD SHOP s.r.o

ul Korfantego 6/7

43-400 Cieszyn

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Klient ponosi koszty odesłania towaru a sklep zwraca cenę i koszty wysłania towaru do Klienta.

Zwrot Towaru i kosztów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania (dopuszcza się zwyczajowe wypróbowanie jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.) i być kompletny.

Jeśli w odesłanym towarze stwierdzimy uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym używaniem, wadliwym opakowaniem lub niekompletność towaru zastrzegamy sobie możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta. Uprzejmie prosimy o zwrot towaru – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie dowodu zakupu.

Towar powinien być zwrócony wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce (np. kable / płyty CD / opakowania i inne w zależności od rodzaju towaru, dokumenty).

Prosimy też o podawanie powodu odstąpienia od umowy (w formularzu), dzięki czemu będziemy mogli lepiej dopasować oferowany towar do Państwa potrzeb.

Towar należy odesłać na adres:

DAMPOD SHOP s.r.o.

Damian Podżorski

ul Korfantego 6/7

43-400 Cieszyn

 

Do przesyłki dołączyć oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz nr konta wraz z danymi do przelewu, oraz koniecznie danymi na które dokonano zakupu.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIE MAMY MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA ŻADNYCH PRZESYŁEK ODSYŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.